ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > ยานพาหนะ

ยานพาหนะ

พื้นที่

ยานพาหนะ

{{mung}} รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เรือ
{{select_area.mung}} {{select_area.home_3_vehicle_1 | number}} {{select_area.home_3_vehicle_2 | number}} {{select_area.home_3_vehicle_3 | number}} {{select_area.home_3_vehicle_4 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์