ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์

เพิ่มอำเภอ

นำเข้าข้อมูล

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากร

รายละเอียดข้อมูล อำเภอ

อันดับ อำเภอ จำนวนตำบล
{{$index+1}} {{district_select.district_name}} {{district_select.subdistrict_count}}
2020 © สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์