ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน

กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน

พื้นที่

กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน

{{mung}} โครงการ กข.คจ. โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ธนาคารหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
{{select_area.mung}} {{select_area.home_3_fund_1 | number}} {{select_area.home_3_fund_2 | number}} {{select_area.home_3_fund_3 | number}} {{select_area.home_3_fund_4 | number}} {{select_area.home_3_fund_5 | number}} {{select_area.home_3_fund_6 | number}} {{select_area.home_3_fund_7 | number}} {{select_area.home_3_fund_8 | number}} {{select_area.home_3_fund_9 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์