ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > การมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

การมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

พื้นที่

การมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

{{mung}} ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไฟฟ้าผลิตเอง
{{select_area.mung}} {{select_area.home_4_electricity_1 | number}} {{select_area.home_4_electricity_2 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์