ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง

พื้นที่

สัตว์เลี้ยง

{{mung}} หมา แมว วัว ควาย ช้าง ม้า
{{select_area.mung}} {{select_area.home_3_pet_1 | number}} {{select_area.home_3_pet_2 | number}} {{select_area.home_3_pet_3 | number}} {{select_area.home_3_pet_4 | number}} {{select_area.home_3_pet_5 | number}} {{select_area.home_3_pet_6 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์