ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > การศึกษา

ข้อมูลการศึกษา

พื้นที่

ข้อมูลการศึกษา

{{mung}} ไม่ได้เรียน กำลังศึกษา จบการศึกษา อายุต่ำกว่า 3 ปี
{{select_area.mung}} {{select_area.people_edu_status_1 | number}} {{select_area.people_edu_status_2 | number}} {{select_area.people_edu_status_3 | number}} {{select_area.people_edu_status_4 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์