การถ่ายเทอากาศ/แสงสว่างภายในบ้าน

การถ่ายเทอากาศ/แสงสว่างภายในบ้าน

พื้นที่

การถ่ายเทอากาศ/แสงสว่างภายในบ้าน

{{mung}} มีการจัดบ้านให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงสว่างส่องถึงภายในบ้านได้อย่างเพียงพอ
{{select_area.mung}} {{select_area.home_4_env_1 | number}} {{select_area.home_4_env_2 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์