ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > การคำนวน

ข้อมูลการคำนวน

พื้นที่

ข้อมูลการคำนวน

{{mung}} คำนวนไม่ได้ คำนวนได้บ้าง คำนวนได้ดี
{{select_area.mung}} {{select_area.people_edu_calculate_1 | number}} {{select_area.people_edu_calculate_2 | number}} {{select_area.people_edu_calculate_3 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์