ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > พื้นที่การทำงานของอาชีพหลัก

ข้อมูลพื้นที่การทำงานของอาชีพหลัก

พื้นที่

ข้อมูลพื้นที่การทำงานของอาชีพหลัก

<
{{mung}} ไม่มี ทำงานในพื้นที่ตำบล ทำงานอยู่ต่างตำบล ทำงานอยู่ต่างอำเภอ ทำงานอยู่ต่างจังหวัด ทำงานอยู่ต่างประเทศ
{{select_area.mung}} {{select_area.people_career_area_1 | number}} {{select_area.people_career_area_2 | number}} {{select_area.people_career_area_3 | number}} {{select_area.people_career_area_4 | number}} {{select_area.people_career_area_5 | number}} {{select_area.people_career_area_6 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์