ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > ธนาคารพาณิชย์

ประชากร

{{people | number}}

40% Complete (success)

จำนวนครัวเรือน

{{home | number}}

40% Complete (success)

รายได้เฉลี่ย

169

40% Complete (success)

รายจ่ายเฉลี่ย

431

40% Complete (success)

ธนาคารพาณิชย์

พื้นที่

ธนาคารพาณิชย์

{{mung}} ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต
{{select_area.mung}} {{select_area.home_3_bank_1 | number}} {{select_area.home_3_bank_2 | number}} {{select_area.home_3_bank_3 | number}} {{select_area.home_3_bank_4 | number}} {{select_area.home_3_bank_5 | number}} {{select_area.home_3_bank_6 | number}} {{select_area.home_3_bank_7 | number}}
2564 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์