ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > พฤติกรรมเสี่ยง

ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง

พื้นที่

ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง

{{mung}} ไม่มี ดื่มสุราเป็นประจำ ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย สูบบุหรี่เป็นประจำ อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ ไม่ได้ออกกำลังกาย ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี มีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย กินอาหารรสจัด กินอาหารสุกๆ ดิบๆ การใช้ยาชุด ยาแก้ปวด ยาลูกกลอน มีการใช้สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
{{select_area.mung}} {{select_area.people_risk_bevhevior_1 | number}} {{select_area.people_risk_bevhevior_2 | number}} {{select_area.people_risk_bevhevior_3 | number}} {{select_area.people_risk_bevhevior_4 | number}} {{select_area.people_risk_bevhevior_5 | number}} {{select_area.people_risk_bevhevior_6 | number}} {{select_area.people_risk_bevhevior_7 | number}} {{select_area.people_risk_bevhevior_8 | number}} {{select_area.people_risk_bevhevior_9 | number}} {{select_area.people_risk_bevhevior_10 | number}} {{select_area.people_risk_bevhevior_11 | number}} {{select_area.people_risk_bevhevior_12 | number}} {{select_area.people_risk_bevhevior_13 | number}} {{select_area.people_risk_bevhevior_14 | number}} {{select_area.people_risk_bevhevior_15 | number}} {{select_area.people_risk_bevhevior_16 | number}} {{select_area.people_risk_bevhevior_17 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์