ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > ความสะอาดภายในบ้าน

ความสะอาดภายในบ้าน

พื้นที่

ความสะอาดภายในบ้าน

{{mung}} มีการทำความสะอาดภายในบ้าน กรณีที่มีการเลี้ยงสัตว์ในบ้านมีการแยกเป็นสัดส่วน
{{select_area.mung}} {{select_area.home_4_clean_1 | number}} {{select_area.home_4_clean_2 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์