ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > การเจ็บป่วยเรื้อรัง

ข้อมูลการเจ็บป่วยเรื้อรัง

พื้นที่

ข้อมูลการเจ็บป่วยเรื้อรัง

{{mung}} ไม่มี หอบหืด ทางเดินหายใจอุตตันเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง พิษสุราเรื้อรัง วัณโรค กลุ่มโรคเกี่ยวกับเนื้องอก มะเร็ง กลุ่มโรคหัวใจ กลุ่มโรคความดันโลหิต กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มโรคโลหิต กลุ่มโรคตับ กลุ่มโรคไต กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ กลุ่มโรคกระดูก กล้ากลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อ กลุ่มโรคเบาหวาน กลุ่มโรคไขมันในเลือด โรคอ้วน ไทรอยด์ โรคทางจิต/ซึมเศร้า โรคกลุ่มระบบทางเดินอาหาร โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคภูมิแพ้
{{select_area.mung}} {{select_area.people_illness_chronic_1 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_2 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_3 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_4 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_5 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_6 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_7 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_8 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_9 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_10 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_11 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_12 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_13 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_14 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_15 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_16 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_17 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_18 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_19 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_20 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_21 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_22 | number}} {{select_area.people_illness_chronic_23 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์