ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > เครื่องมือ/เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพ

เครื่องมือ/เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพ

พื้นที่

เครื่องมือ/เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพ

{{mung}} รถไถ รถไถเดินตาม รถเกี่ยวข้าว รถอีแต๋น รถคีบอ้อย เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกสิบล้อ รถอีแต๊ก/รถอีต๊อก รถบรรทุกหกล้อ รถแบ็คโฮ รถตัก เลื่อยยนต์ เครื่องตัดหญ้า ตู้เชื่อม จักรเย็บผ้า กี่ทอผ้า
{{select_area.mung}} {{select_area.home_3_tool_1 | number}} {{select_area.home_3_tool_2 | number}} {{select_area.home_3_tool_3 | number}} {{select_area.home_3_tool_4 | number}} {{select_area.home_3_tool_5 | number}} {{select_area.home_3_tool_6 | number}} {{select_area.home_3_tool_7 | number}} {{select_area.home_3_tool_8 | number}} {{select_area.home_3_tool_9 | number}} {{select_area.home_3_tool_10 | number}} {{select_area.home_3_tool_11 | number}} {{select_area.home_3_tool_12 | number}} {{select_area.home_3_tool_13 | number}} {{select_area.home_3_tool_14 | number}} {{select_area.home_3_tool_15 | number}} {{select_area.home_3_tool_16 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์