ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > สาเหตุของหนี้สิน

สาเหตุของหนี้สิน

พื้นที่

สาเหตุของหนี้สิน

{{mung}} การทำการเกษตร การศึกษาบุตร ซื้อยานพาหนะ ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก ซื้อโทรศัพท์มือถือ ซื้ออสังหาริมทรัพย์/สร้างบ้าน/ซื้อที่ดินทำกินการเจ็บป่วย การเจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ลงทุนในการทำธุรกิจ การเล่นหวยหรือการพนัน ส่งสมาชิกในครัวเรือนไปต่างประเทศ
{{select_area.mung}} {{select_area.home_3_debt_1 | number}} {{select_area.home_3_debt_2 | number}} {{select_area.home_3_debt_3 | number}} {{select_area.home_3_debt_4 | number}} {{select_area.home_3_debt_5 | number}} {{select_area.home_3_debt_6 | number}} {{select_area.home_3_debt_7 | number}} {{select_area.home_3_debt_8 | number}} {{select_area.home_3_debt_9 | number}} {{select_area.home_3_debt_10 | number}} {{select_area.home_3_debt_11 | number}}
2565 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์