ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > ความเกี่ยวข้องกับหัวหน้าครัวเรือน

ข้อมูลความเกี่ยวข้องกับหัวหน้าครัวเรือน

พื้นที่

ข้อมูลความเกี่ยวข้องกับหัวหน้าครัวเรือน

{{mung}} หัวหน้าครัวเรือน สามี/ภรรยา บุตร เขย/สะใภ้ บิดา/มารดา ทวด ปู่/ย่า/ตา/ยาย ลุง/ป้า/น้า/อา พี่/น้อง หลาน/เหลน ญาติ เพื่อน
{{select_area.mung}} {{select_area.people_relation_1 | number}} {{select_area.people_relation_2 | number}} {{select_area.people_relation_3 | number}} {{select_area.people_relation_4 | number}} {{select_area.people_relation_5 | number}} {{select_area.people_relation_6 | number}} {{select_area.people_relation_7 | number}} {{select_area.people_relation_8 | number}} {{select_area.people_relation_9 | number}} {{select_area.people_relation_10 | number}} {{select_area.people_relation_11 | number}} {{select_area.people_relation_12 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์