ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > แนวทางการดูแลรักษาเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย

ข้อมูลแนวทางการดูแลรักษาเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย

พื้นที่

ข้อมูลแนวทางการดูแลรักษาเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย

<
{{mung}} ไม่มี กินยา ฉีดยา การใช้สมุนไพร การดูแลทางด้านอาหาร การทำกายภาพบำบัด การเฝ้าระวังอาการผิดปกติของร่างกาย พาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล/รถบริการสุขภาพ
{{select_area.mung}} {{select_area.people_illness_howto_1 | number}} {{select_area.people_illness_howto_2 | number}} {{select_area.people_illness_howto_3 | number}} {{select_area.people_illness_howto_4 | number}} {{select_area.people_illness_howto_5 | number}} {{select_area.people_illness_howto_6 | number}} {{select_area.people_illness_howto_7 | number}} {{select_area.people_illness_howto_8 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์