ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > อุปกรณ์สื่อสาร

อุปกรณ์สื่อสาร

พื้นที่

อุปกรณ์สื่อสาร

{{mung}} โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตในบ้าน
{{select_area.mung}} {{select_area.home_3_communication_1 | number}} {{select_area.home_3_communication_2 | number}} {{select_area.home_3_communication_3 | number}} {{select_area.home_3_communication_4 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์