ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > ที่ดินทำกิน

ที่ดินทำกิน

พื้นที่

ที่ดินทำกิน

{{mung}} เป็นของตนเอง เช่าที่ดินทำกิน
{{select_area.mung}} {{select_area.home_3_livelihood_1 | number}} {{select_area.home_3_livelihood_2 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์