ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > ความปลอดภัย/มั่นคงของบ้านเรือน

ความปลอดภัย/มั่นคงของบ้านเรือน

พื้นที่

ความปลอดภัย/มั่นคงของบ้านเรือน

{{mung}} มีการดูแลและซ่อมแซมตัวบ้านให้อยู่ในสภาพดี ตรวจสอบความปลอดภัยของสายไฟ มีการจัดทำทางลาดเอียงเพื่อใช้แทนการเดินขึ้นลงบันได มีการจัดทำราวในการเกาะยึดหรือจับในบริเวณบ้าน
{{select_area.mung}} {{select_area.home_4_security_1 | number}} {{select_area.home_4_security_2 | number}} {{select_area.home_4_security_3 | number}} {{select_area.home_4_security_4 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์