ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > ภาษาประจำท้องถิ่น / ชาติพันธ์

ข้อมูลภาษาประจำท้องถิ่น / ชาติพันธ์

พื้นที่

ข้อมูลภาษาประจำท้องถิ่น / ชาติพันธ์

{{mung}} ไทยกลาง คำเมือง ปกาเกอะญา ไทใหญ่ ยอง อีสาน เขมร ส่วย ภูไท ปักใต้ ยาวี
{{select_area.mung}} {{select_area.people_Dialect_1 | number}} {{select_area.people_Dialect_2 | number}} {{select_area.people_Dialect_3 | number}} {{select_area.people_Dialect_4 | number}} {{select_area.people_Dialect_5 | number}} {{select_area.people_Dialect_6 | number}} {{select_area.people_Dialect_7 | number}} {{select_area.people_Dialect_8 | number}} {{select_area.people_Dialect_9 | number}} {{select_area.people_Dialect_10 | number}} {{select_area.people_Dialect_11 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์