ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > ภาระหนี้สินของครัวเรือน

  • {{specialty | number}}

ภาระหนี้สินของครัวเรือน

พื้นที่

{{mung}} ภาระหนี้สินของครัวเรือน
{{select_area.mung}} {{select_area.home_3_debt_value | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์