ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > ภาษาราชการ/ประจำชาติ

ข้อมูลภาษาราชการ/ประจำชาติ

พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลภาษาราชการ/ประจำชาติ

{{mung}} ไทย จีน เวียดนาม ลาว เขมร พม่า มลายู เกาหลี ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ หัตถกรรม อังกฤษ ฝรั่งเศส อาหรับ
{{select_area.mung}} {{select_area.people_National_language_1 | number}} {{select_area.people_National_language_2 | number}} {{select_area.people_National_language_3 | number}} {{select_area.people_National_language_4 | number}} {{select_area.people_National_language_5 | number}} {{select_area.people_National_language_6 | number}} {{select_area.people_National_language_7 | number}} {{select_area.people_National_language_8 | number}} {{select_area.people_National_language_9 | number}} {{select_area.people_National_language_10 | number}} {{select_area.people_National_language_11 | number}} {{select_area.people_National_language_12 | number}} {{select_area.people_National_language_13 | number}} {{select_area.people_National_language_14 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์