ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > สภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังในปัจจุบัน

ข้อมูลสภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังในปัจจุบัน

พื้นที่

ข้อมูลสภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังในปัจจุบัน

{{mung}} ไม่มี ป่วยไปไหนมาไหนได้ ป่วย อยู่กับบ้าน ไปไหนมาไหนไม่ได้ ป่วยนอนติดเตียง
{{select_area.mung}} {{select_area.people_illness_current_chronic_1 | number}} {{select_area.people_illness_current_chronic_2 | number}} {{select_area.people_illness_current_chronic_3 | number}} {{select_area.people_illness_current_chronic_4 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์