ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > เงินกู้นอกระบบ

เงินกู้นอกระบบ

พื้นที่

เงินกู้นอกระบบ

{{mung}} กลุ่มบุคคลที่ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูง ญาติพี่น้อง
{{select_area.mung}} {{select_area.home_3_informloan_1 | number}} {{select_area.home_3_informloan_2 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์