ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

พื้นที่

ที่อยู่อาศัย

{{mung}} เป็นของตนเอง เช่าที่อยู่อาศัย พักอาศัยในพื้นที่สาธารณะ/รกร้าง
{{select_area.mung}} {{select_area.home_3_residential_1 | number}} {{select_area.home_3_residential_2 | number}} {{select_area.home_3_residential_3 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์