ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > ความสามารถเฉพาะ

ข้อมูลความสามารถเฉพาะ

พื้นที่

ข้อมูลความสามารถเฉพาะ

{{mung}} การเกษตร กีฬา ศาสนา ศิลปะ การแสดง ดนตรี ขับร้อง ภูมิปัญญา โหราศาสตร์/หมอดู ไสยศาสตร์ หัตถกรรม ช่าง สุขภาพ สมุนไพร การประชาสัมพันธ วิทยากร ภาษา การเงิน/บัญชี การควบคุมเครื่องจักรกล เทคโนโลยี อื่นๆ ไม่มี
{{select_area.mung}} {{select_area.people_Specialty_1 | number}} {{select_area.people_Specialty_2 | number}} {{select_area.people_Specialty_3 | number}} {{select_area.people_Specialty_4 | number}} {{select_area.people_Specialty_5 | number}} {{select_area.people_Specialty_6 | number}} {{select_area.people_Specialty_7 | number}} {{select_area.people_Specialty_8 | number}} {{select_area.people_Specialty_9 | number}} {{select_area.people_Specialty_10 | number}} {{select_area.people_Specialty_11 | number}} {{select_area.people_Specialty_12 | number}} {{select_area.people_Specialty_13 | number}} {{select_area.people_Specialty_14 | number}} {{select_area.people_Specialty_15 | number}} {{select_area.people_Specialty_16 | number}} {{select_area.people_Specialty_17 | number}} {{select_area.people_Specialty_18 | number}} {{select_area.people_Specialty_19 | number}} {{select_area.people_Specialty_20 | number}} {{select_area.people_Specialty_21 | number}} {{select_area.people_Specialty_22 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์