ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > การอ่าน

ข้อมูลการอ่าน

พื้นที่

ข้อมูลการอ่าน

{{mung}} อ่านไม่ได้ อ่านได้บ้าง อ่านได้ดี
{{select_area.mung}} {{select_area.people_edu_read_1 | number}} {{select_area.people_edu_read_2 | number}} {{select_area.people_edu_read_3 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์